چاپ

تاریخ : جمعه 6 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 17:46

فرهنگ تقابل لفظ ها وگفتمان دردها.. 

وقتی گفتن،گناه نیست،ونگفتن درد،پس بایست گفت.. 

بگو..بگو.. سخن راآخته کن وبتازبرین برین سپیدکاغذها.. 

اما نه لزومأ هرحرفی!عزیزی میگه:شعرمخاطب خود را می یابد هرجاکه باشد..  

(دوست عزیز،منتظر اشعارمن باش.پس ازمدتی ،کافیه به این صفحه بیای،مطمئن باش  پشیمون نمیشی.وب گردی هرچی نباشه ازولگردی که بهتره!فقط حوصله کن) 

 

sharifi - 06-08-1390- 09137204818