فرشته بالدار  چاپ

تاریخ : دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 22:28

تقدیم به فرشته ی بالدار اشعارمmissy  mellow ‎.mannerly.minikin.mellifluous    

 

مثل آهی که درفاصله ی بین دوراهست.

مثل سیگار که دروقت جزا به گوارائی لبهای زنست.

مثل بخشایش ابری تاریک،درمیان کوهستان مثل ییلاق وزمستان...

مثل معصومیت دانه ی برفی که شبانگاه مرا پشت ان پنجره میسازد.

مثل آمیزش کفترها.

مثل یک چتر برای دوبغل

چون سلامی که پرازشرم وشفاست!

مثل رقصیدن دوشیزه کنارچشمه!

مثل دلخورشدن ازدلبر 

مثل آمیزش لبها برهم(مثل ماچی که..که پرازحرص فراوانست_مثل ایستادن قلب ازبوسه.

مثل موسیقی زنبورکها_مثل بزاق گلستان جاری_مثل کندوی پرازشعروغزل.

مثل احساس قشنگ شاعر که به طنازه ی خود دارد.....(مثل تمام آنچه گفتم...دوستت دارمvery very