سلام  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1390 در ساعت 20:39

 تقدیم به مسمای تمام اسمها و عاشقان مجنونی ..( لیلی ) ، تنها کودک زیبای اشعارم .. و لیلی ، لیلائیست که جنون جاری رویاهای مرا رام کرده .. liلی

 سلام ..(سلامی به سابقه ی صلیب . به مسیح ، که میراث اسوه ی عصمت مریمست . سلامی به موسای عصا . یدوبیضا . به (محمد) صاحب سنگی سپید ، قلبی در قرآن، قرآنی در قلب .. سلامی قرابت قلبها . به رستن و خیز ، به رستاخیز ، سلامی به رسیدن .. سلامی به ابراهیم صاحب ذبحی عظیم . سلامی به او ، حائل عشق و اشک .. وسلامی خاص به یاس . سلامی به کتاب و روح ، کوهی در کلام ، کلامی در کوه ... سلامی سرریز ، به پائیز .. به بوران وبرف ، برف وبوران سلامی به باران . سلامی به سنگینی سنگ برقاب صورت من ، برروی تپه های قحط آباد.. ودر آخر سلامی سهیلی ، سهیلی به ... به لیلی