فرصت  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1390 در ساعت 17:41

تقدیم به عزیزترین عشق این روزهایم ... هیچکس  

 

برای زنده ماندن فرصتی نیست  

برای قصه خواندن رغبتی نیست   

                    

اگر بر غرب غم گردم گرفتار    

برای گریه کردن غربتی نیست 

  

مگو پیران روند وانگه جوانان  

که مرگ دوره ئ ما نوبتی نیست 

 

اگر رفتی مرا با خود ببر یار 

ببر مارا اگر که زحمتی نیست