پرانتز  چاپ

تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 00:16

قابل توجه دوستان ...

 در شعر (شاهکار ) هرگز به زندگی فرد خاصی اشاره نشده .. تمام این مسائلی که گفته شد در واقع ناهنجاریهای اجتماع ماست که بی هیچ قصد و غرضی از زوایای گوناگون بررسی شده . شاید تقدیم این شعر به استاد چنین شبهه ای در ذهن شما ایجاد کرده باشد . اما در واقع این زندگی تمامی اطرافیان ماست که خواسته یا ناخواسته سالها زندگیشان با چنین زالوهایی سپری شده . به هر حال از شما مادر عزیز اگر خاطری مکدر شده به اندازه تمام خوبیهایت عذر می خواهم .