آینه  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 21:08

 

اگر به مدت زیادی خود را در مقابل آینه تماشا میکنید ... خب نکنید ! ... چون روزگار آینه را محتاج خاکستر کند!

 

لایه های جیوه را  بازکن از آینه 

 

رد شو از این لایه ها 

 

همچنانی شیشه شو 

 

خود نظربینی مکن 

 

بگذر از این انعکاس خودنما 

 

از تبلورهای سرد منجمد 

 

انجماد قامت خود 

 

خیره گی دارد مگر ! 

 

بگذر از این رنگ مات و منزجر 

 

 

در نگاه رهزن چشمان خویش 

 

شیشه را بایست دید 

 

شیشه قاب دیگران را دیدنست 

 

شیشه حال دیگران را دیدنست 

 

آفتابش صیقل است 

 

میشود از پشت شیشه 

 

دیگران را حس نمود 

 

پوزخند کودکی  

 

اشک غمبار کسی 

 

عطر سوسن  نسترن 

 

لذت باران و برف 

 

میشود قطره قطره نم نمک احساس کرد