باران  چاپ

تاریخ : جمعه 20 مرداد‌ماه سال 1391 در ساعت 17:08

 

چه ضرب آهنگ نابی دارد این باران ... 

 

طبالی که ابرها را می کوبد ، غوم غوم ... اشکها را میرقصد ، شر شر 

 

دلم می خواد تمام دردها و کدورتهایتان را ببخشید به این رحمت بی پایان ... لطفاً  

 

برخیز و بیاسا با باران  

      شاد و قبراق و پیروز باشید از همیشه تا هنوز