کلامکها  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 در ساعت 20:39

قلب من خانه ی هر ناکس و کس می باشد 

 

تو در این خانه گرفتار منی          یادت باشد 

 

تو اگر مانده در اینجا و به من عشق می ورزی 

 

 حاصل آنهمه اصرار منی            یادت باشد 

 

گر زمان طلب و  وقت حلالیت خواهیست  

 

تو که یک بوسه بدهکار منی       یادت باشد 

 

اگر آشفته و حیران شدم از عالم خود 

 

سبب سستی افکار منی          یادت باشد 

 

                            *** 

ازلغت غافل شدم  ازکلام افتادم  ..چه رسوبی بسته  چه رسوبی غصه..من زبانم بسته ..خسته ام من خسته...  

                            *** 

بوسیدی ترسیدم! ترسیدی بوسیدم !نترس میبوسم! ببوس نمیترسم !..............اینم یه جورشه