ترانه ی پائیز  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 در ساعت 22:53

ازمذاب ریگزارو طعنه ی تفتان او 

 

حیرتی آمد خلاء رابرجبین 

 

لخته لخته درافق شد آفتاب

 

طی شداز تبخیرتابستان زمین 

                 

                 *** 

ماه ازتشویش شهریور گذشت 

 

ابرشدآبستن از تاثیر مهر 

 

باد بابوی مسیح آمد به شهر 

 

بوی پائیزو سرودو شورو شعر 

 

               *** 

ذره ذره  زیر غربال فصول 

 

جنبش زردی به چشم آیدمرا  

 

رنگ مات ازجنگل شعرم پرید 

 

شدخزان برخیزران صورت نما 

 

             *** 

 

خش خش نابی که میرقصدبه باغ 

 

مثل پژواک پرستو زیباست 

 

مثل آونگ خداگونه ی شعر 

 

مثل فریاد غزل گو  رویاست 

 

            *** 

 

رقص خشک شاخه ها 

 

رنگ  نیل  آسمان 

 

انتحار برگ  و باد 

 

تحفه ی رنگین کمان....

 

                                 پائیزتان مسرور