بی وفاگل  چاپ

تاریخ : جمعه 12 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 16:37

گلی روزی به خاکم ریشه ای داشت 

 

ومن گلدان شادی بودم ای دوست 

 

ولی ناگه جدایی  با درنگش 

 

بکند از آنهمه رویای من پوست 

    

                *** 

به رسم بی وفاکیشان عالم 

 

برفت درباغی از آواز و بلبل 

 

دران وضعی که حال من بدید او  

 

مدارائی نکرد آن  بی وفاگل  

 

              ***

  به جای پیچک و گلدان شادش 

 

سفالی مانده اما سرد و بی مهر 

 

و خشکید در گلو شوقی که هر صبح 

 

به ضربآهنگ شبنم میسرود شعر 

 

              ***  

به جز تنهایی و فریاد خاموش 

 

دراین خانه نمیبینم کسی را 

 

و چون گوشی بدهکارت نباشد 

 

شریفا بس کن این خنیاگری را

 

                *** 

موج امامت از برکه ی غدیر بر عموم شیعیان تبریک