گلبوسه ... برای همه ام ... رویای نازنینم  چاپ

تاریخ : جمعه 8 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 19:37

تازیانی تشری رعشه ی گرمی بغلی


واژگون شد تنم از لذت مرطوب زنی


ریخته از خون شفق بر رخ زیبا قدحی


نازکای لب خود را به عسل داده نمی