غزل ترانه ای پاک  چاپ

تاریخ : یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 18:55

غزل ترانه ای روحانی .. بغضتو بشکن و دستاتو دراز کن بسمت و سوی حرم ، ضریح و خانه ای که تمام غماتو میپذیره .. از خانه خدا تا مشهد حاجات .. شریفی 

 

زتب میسوزد اینجا پیکرم دوست 

 

دلم میخواد که از اینجا برم دوست  

 

دلم میخواد که زائر باشم امشب 

 

به بامت پر بگیرد کفترم دوست 

 

ضریح شانه هایت را ببوسم 

 

بگیرم حاجتم از آن حرم دوست 

 

برم جائی ک غیر از تو نباشد 

 

نباشد هیچکس دوروبرم دوست 

 

کنار بغض تو پروانه آسا 

 

نشیند تا سحر چشم ترم دوست 

 

تو در آوار بغض و حسرت و بغض 

 

کنی با یک اشارت پرپرم دوست  

 

تو تنها عشق من هستی که داری 

 

مرا در قلب پاکت محترم دوست 

 

شریفی را به آرامش طلب کن 

 

که من صحرا به صحرا محشرم دوست