شعرکی برای دخترکم  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 21:52

....تکررکلمات دراحتباس واژه ها............ر ر ر ...ش ش ش ....ب ب ب .....ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز


رهی بررعد رستاخیز رویا..................


شبی شیرین شریفی شادمانا...........


بهی بوی بهارو بانگ بلبل


ببالد بال  بانوی  بخارا.......................


زهی زیبائی زهره  ز زهرا


زهی زهرای من چون زهره زیبا..........