بهار 92  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1391 در ساعت 20:28

بیائیدو بنوشید برقصید

بهارآمد بهارآمد  کجائید


شماکه مست و عاشق بودوهستید

اگرمستیدو عاشق  پس شمائید


.........................................................................................................

.........................................................................................................

بالاخره شکوفه جرات شکفتن یافت..........وسبزه به نیابت ازرنگها پوست انداخت..........آری فصل اول با رستن سبزش نگاه زردمان را نهیب زد

بیائید به رسمی واپسین برای خود وعزیزانمان دعا کنیم  وهمچنین آرزوهائی نیک.....


شبی برنامه  ای راجع به خشک شدن دریاچه ارومیه دیدم  باور کنید قلبم شکست....نازنین آهوئی را دیدم که بانگاهی نزاز وتشنه نعش نمکها راپارو میکرد  باپلکهای معصومش آه میکشید...آری   آهو تشنه شده بود درسراب بخارهای نمک   وازچشمانش خون میبارید وبسیاری موجودات تلف شدند درحریق حشیشش........................

بیائید آرزو کنیم سال آینده این دریاچه آب بگیرد سیراب گردد تاهمچین نگاههائی قلبمان را نرنجاند.....................................................همچنین آرزوی صلح وآرامش کنیم  برای تمام همنوعانمان درسرتاسرجهان.............بیائید بی هیچ عداوتی عشق بکاریم..دوست ویار همدیگرباشیم درحادثه ها وبیماری............قلبی را نشکنیم تا قلبمان را نشکنند بی بهانه..  آزاد آزادباشیم بی هیچ حق النفس وناسی..............................دوستان عزیزمن امیدوارم سال جدید سالی بهتر ازپارسالتان باشد خصوصاشمادوست عزیز که لطف کردی این مطلب و خوندی...عزیز سالت پربزکت....................