به یه دوست  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392 در ساعت 22:50

رونق طبع من شود   عاقبت این روند تو


گویش صد ترانه ها   نغمه ی دل پسند تو


افشان شود چون آذرخش بر دوش معشوق صبا        


موجی به شانه می دهد  پیچش هر کمند تو  


س...من تنهام وبسیار تنها  وبهمین علتست که میتونم شعربگم....بشما اطمینان میدهم که برداشت شما ازین شعر صحیح نمیباشد..شاعران رویاپردازازییشان بالاست... قصه قصه ی همان انسان خیالباف و مرور آن در کودکانه ی ذهنشه.. به یه دوست